Groepen

groepstherapieAls er voldoende aanmeldingen zijn kunnen de volgende groepen gestart worden:

Oplossings gerichte groep
Deze groep wil mensen bewust maken van de oplossingsvaardigheden die ze al tot hun beschikking hebben. Er wordt gewerkt met concrete haalbare doelen, gericht op de toekomst.

6 stappen groep
Uitgangspunt is de bereidheid om een concreet probleem in te brengen en te onderzoeken. De toegepaste methode bestaat uit 6 stappen die alle doorlopen moeten worden.

Biografiegroep
In een klein groepje van maximaal 7 mensen onderzoek je hoe je op dit moment in het leven staat, krijg je zicht op je biografie tot nu toe en ga je na hoe je verder wilt in je leven.

Ervaringsgerichte groep
Een groep gericht op het leren van het doen van oefeningen en technieken uit drama- en psychodrama; voor mensen die wel inzicht hebben, maar onvoldoende verandering kunnen toepassen in de eigen praktijk.