Tarieven

tarieven

Wat zijn de kosten?

Alleen Tosca Derks, BIG geregistreerde GZ Psycholoog, komt nog in aanmerking voor het indienen van de declaraties bij uw zorgverzekeraar. Voorwaarde is een verwijzing door uw huisarts naar de basis GGZ.

De kosten die de overige hulpverleners van MéDé in rekening brengen, zijn niet meer declarabel.
We hanteren inkomens afhankelijke tarieven tussen de € 55,00 en € 90,00 per keer.

TARIEVEN GZ Psycholoog

In de Basis GGZ zijn vier behandeltrajecten mogelijk waarvoor u vergoeding ontvangt en waar de arts u naar kan verwijzen.
Gebaseerd op de verwijzing van uw huisarts wordt in overleg de zorgzwaarte gekozen:

  • Basis GGZ Kort (BK): 300 minuten
  • Basis GGZ Middel (BM): 500 minuten
  • Basis GGZ Intensief (BI): 750 minuten
  • Basis GGZ Chronisch (BC): 750 minuten

Soms is er sprake van een onvolledig behandeltraject: max 120 minuten.

Bij het vaststellen van het tarief zijn we gebonden aan de voorschriften van de NZA, Nederlandse Zorg Autoriteit. Dit tarief wordt jaarlijks vastgesteld en er wordt onderscheid gemaakt tussen directe tijd (gesprek) en indirecte tijd (dossiervorming, diagnostiek, administratie e.d.)

  • Per consult zal 60 minuten contacttijd en 5 a 10 minuten verwerkingstijd in rekening worden gebracht. Het tarief is € 90,- per keer.

Betaling door uw zorgverzekeraar

Door de verzekeraar zal niet meer per consult, maar per traject vergoeding plaats vinden. Aan het einde van een traject krijgt u een verzamelnota die bij de verzekering gedeclareerd kan worden.

Als u niet voor vergoeding in aanmerking komt

Wanneer de kosten niet worden vergoed beschikken wij over een tarievenindeling afhankelijk van uw inkomen tussen de € 55,00  en € 90,00 per keer.

Neem gerust contact met ons op om dit nader met ons te bespreken.